Aktualności, Zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 4.12.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  uprzejmie informujemy, iż Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu opracowania koncepcji graficznej, produkcji i dostawy materiałów szkoleniowych w postaci teczek, długopisów, notesów oraz pendrive . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań oraz termin i sposób składania oferty został zawarty w zapytaniu ofertowym. Załącznik nr 1 do zapytania na materiały szkoleniowe KTIK Zapytanie materiały szkoleniowe KTIK

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.12.2017 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu