Zapytanie

Zaproszenie do składania ofert

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

w ramach

Rozeznania Rynku

 dotyczącego

zakupu i dostarczenia materiałów szkoleniowych w ramach projektu

„Akademia kompetencji kluczowych”

nr RPPM.05.05.00-22-0067/16

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączniku – formularz wyceny