Aktualności

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2017 z dnia 08.12.2017

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia do Zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2017 z dnia 08.12.2017 r. dotyczącego zapewnienia kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach A1 do C2, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „Szkolenia Językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” RPPM.05.05.00-22-0013/16, realizowanego na terenie województwa pomorskiego,

Informujemy, po analizie dokumentów złożonych przez oferentów, Komisja dokonała wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej. Wyniki opublikowano również:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074034

Author


Avatar