Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

Dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zrobić studia podyplomowe, zawodowe kursy, zdobyć uprawnienia lub certyfikaty i jednocześnie nie wydać na to ani jednej złotówki. Od nas dowiesz się, jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia.


Dla kogo są fundusze?
  • wszyscy pracodawcy zatrudniający przynajmniej jednego pracownika,
  • pracownicy posiadający umowę o pracę – niezależnie czy jest to na czas określony, czy nieokreślony,
  • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dowolną cześć etatu,
  • nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
  Jakiej wysokości dofinansowanie na szkolenia można uzyskać?
  • możesz uzyskać 80% lub nawet 100% wartości szkolenia,
  • dofinansowanie dla jednego pracownika z KFS nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia (podawanego przez GUS) w danym roku. W styczniu 2016 300% przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 11.686 zł.
  Na co można otrzymać dofinansowanie?
  • zbadanie potrzeb szkoleniowych i stworzenie planu szkoleniowego,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy związane z nabyciem dokumentów potwierdzających umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia.
  Aby otrzymać dofinansowanie z Krajowego Fundusu Szkoleniowego, należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) właściwego dla siedziby pracodawcy lub właściwego dla miejsca wykonywania działalności. Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku oraz wsparcie we współpracy z urzędem.