Projekt “Angielski to nie problem – kurs językowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach”

Projekt “Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego”

Projekt „Zdobądź kwalifikacje z języka niemieckiego”

“Własna firma – to możliwe!” – bezzwrotne dotacje na start

“Młodzi aktywni” – wzrost aktywności zawodowej osób z terenu woj. lubelskiego

“Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego”

Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji