Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

Oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie ubiegania się o dotacje dla firm z Unii Europejskiej: od koncepcji, pierwszego pomysłu i jego analizy, przez realizację (także pisanie projektów unijnych), aż po końcowe rozliczenie. Proponowane przez nas formy i modele współpracy zawsze adaptujemy do oczekiwań i możliwości naszych Klientów. Oznacza to, że pozyskiwanie środków unijnych będzie dla Państwa indywidualną szansą na rozwój.


W ramach nowej perspektywy, którą tworzą dotacje UE na lata 2014-2020 możesz liczyć na nasze wsparcie przy projektach szkoleniowych (tzw. szkolenia dofinansowane),.   W ramach projektów szkoleniowych pomożemy pozyskać finansowanie m.in. w zakresie:
  • szkoleń, doradztwa, coachingu,
  • studiów podyplomowych,
  • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.