Aktualności, Zapytanie

Ogłoszenie – Informacja o wyniku postępowania

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18.07.2017 roku, którego przedmiotem był zakup podręczników dla 300 osób biorących udział w kursie języka angielskiego oraz dla 156 osób biorących udział w kursie języka niemieckiego w projekcie „Odkrywamy tajniki – komputery i języki” (RPPM.05.05.00-22-0122/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wyniku postępowania

Author


Avatar