Wyniki zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018 wyłoniono wykonawcę (e-xam Damian Koniuszenny) usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C…

Zaproszenie do składania ofert

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT w ramach Rozeznania Rynku  dotyczącego zakupu i dostarczenia materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16   Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączniku – formularz wyceny

Zapytanie ofertowe 1_RPPM_2017 z dnia 08.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, pt.„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2,…

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 4.12.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  uprzejmie informujemy, iż Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu opracowania koncepcji graficznej, produkcji i dostawy materiałów szkoleniowych w postaci teczek, długopisów, notesów oraz pendrive . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,…

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dotyczące zakupu podręczników do nauki języka niemieckiego w ramach projektu “Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania o powiatu poznańskiego” nr RPWP.08.02.00-30-002. Zapytanie cenowe – POBIERZ

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 oraz A2, realizowanych w ramach projektu pt. „Angielski to nie problem – kurs językowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” nr RPMA.10.02.00-14-4631/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego. Zapytanie ofertowe – pobierz Wyniki postępowania