Wyniki zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018 wyłoniono wykonawcę (e-xam Damian Koniuszenny) usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C…

Wynika zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2017 z dnia 08.12.2017

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia do Zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2017 z dnia 08.12.2017 r. dotyczącego zapewnienia kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach A1 do C2, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „Szkolenia Językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” RPPM.05.05.00-22-0013/16, realizowanego na terenie województwa pomorskiego, Informujemy, po analizie dokumentów złożonych przez oferentów, Komisja dokonała wyboru oferty…

Zapytanie ofertowe 1_RPPM_2017 z dnia 08.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, pt.„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2,…

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 4.12.2017

W związku z realizacją projektu „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  uprzejmie informujemy, iż Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu opracowania koncepcji graficznej, produkcji i dostawy materiałów szkoleniowych w postaci teczek, długopisów, notesów oraz pendrive . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,…