Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18.07.2017 roku, którego przedmiotem był zakup podręczników dla 300 osób biorących udział w kursie języka angielskiego oraz dla 156 osób biorących udział w kursie języka niemieckiego w projekcie „Odkrywamy tajniki – komputery i języki” (RPPM.05.05.00-22-0122/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wyniku postępowania

0

Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk w dniu 18 lipca 2017 roku rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy na zakup podręczników dla 300 osób biorących udział w kursie języka angielskiego oraz dla 156 osób biorących udział w kursie języka niemieckiego w projekcie „Odkrywamy tajniki – komputery i języki”.

Szczegóły zawarte są w następujących załącznikach:

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem oraz do złożenia oferty do dnia 26 lipca 2017 roku do godziny 10:00.

0