Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Szanowni Państwo,

TAG – CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK  w ramach projektu realizowanego w partnerstwie przez Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL przy ul. Konstantynów 1H, 20 – 708 Lublin – Lider Projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób 30+”,nr RPDS.08.02.00-02-0011/18, zaprasza do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku nr 9/P/AZ dot. przygotowania i realizacji szkoleń zawodowych i  certyfikacji zewnętrznej weryfikującej kwalifikacje zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

W wyniku opracowanych IPD oraz zgłoszeń uczestników zostało określone następujące szkolenie  „Pracownik biurowy z elementami e-marketingu” dla grupy liczącej 7 osób w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku – Rozeznanie rynku nr 9/P/AZ.

Rozeznanie rynku 9_P_AZ
0