Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
W związku z realizacją projektu pn.”Akcja kwalifikacja- kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” nr projektu RPLD. 11.02.01-10-0012/17” TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego z dnia 19.10.2018r, którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników wraz z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego na poziomie A. Termin złożenia oferty: 26.10.2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego). Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest p. Olga Kucharska, tel.:577 455 552 lub e-mail : akcja kwalifikacja@tag-consulting.pl Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie podręczników z dnia 19.10.2018 (1)
0