Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 oraz A2, realizowanych w ramach projektu pt. „Angielski to nie problem – kurs językowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” nr RPMA.10.02.00-14-4631/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Wyniki postępowania

0