Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
  • W społeczeństwie opartym na wiedzy wiele zależy od samych ludzi

  • NASZA PRACA
  • TWÓJ SUKCES

Najlepsze efekty dają te działania, które wykonuje się z pasją.
Firma Tag-Consulting jest obecna na rynku szkoleniowym od 2011 roku. Od momentu powstania dbamy o każdy szczegół, wciąż podnosząc standardy pracy, aby w pełni profesjonalnie realizować zadania powierzone nam przez Klientów.
R
ejestr

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia.
D
oradztwo

Świadczymy usługi doradcze w ramach pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla firm oraz instytucji.
S
zkolenia

Prowadzimy bezpłatne oraz komercyjne szkolenia językowe, komputerowe i zawodowe na terenie całej Polski.
F
undusze

Ważnym obszarem naszej działalności jest doradztwo przy wykorzystywaniu funduszy UE oraz zarządzania projektami.
Kursy językowe i komputerowe

Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs języka niemieckiego

Szkolenia i staże zawodowe

Kurs języka angielskiego

Kurs języka niemieckiego

Bezzwrotne dotacje

Szkolenia z KFS

Dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jednocześnie nie wydając na to ani jednej złotówki.

Środki wsparcia

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem w procesie ubiegania się o dotacje dla przedsiębiorstw z Unii Europejskiej – od koncepcji, pierwszego pomysłu i jego analizy, przez realizację, aż po końcowe rozliczenie.

Sale szkoleniowe

Oferta wynajmu sal szkoleniowych w Warszawie oraz Łodzi – skierowana zarówno do tych klientów, którzy chcą zorganizować kilkugodzinne spotkanie, jak i tych zainteresowanych kilkudniowym szkoleniem wraz z cateringiem.

Zewnętrzna certyfikacja

Współpracujemy z szeregiem uznanych instytucji certyfikujących w zakresie kompetencji językowych, cyfrowych oraz zawodowych.

TAG-Consulting

ul. Łukowa 18a/5 | 93-410 Łódź | biuro(at)tag-consulting.pl | 501-398-278