Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
  • Text Hover
  • W społeczeństwie opartym na wiedzy wiele zależy od samych ludzi

  • NASZA PRACA
  • TWÓJ SUKCES

Najlepsze efekty dają te działania, które wykonuje się z pasją.
Firma Tag-Consulting jest obecna na rynku szkoleniowym od 2011 roku. Od momentu powstania dbamy o każdy szczegół, wciąż podnosząc standardy pracy, aby w pełni profesjonalnie realizować zadania powierzone nam przez Klientów.
R
ejestr

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia.
D
oradztwo

Świadczymy usługi doradcze w ramach pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla firm oraz instytucji.
S
zkolenia

Prowadzimy bezpłatne oraz komercyjne szkolenia językowe, komputerowe i zawodowe na terenie całej Polski.
F
undusze

Ważnym obszarem naszej działalności jest doradztwo przy wykorzystywaniu funduszy UE oraz zarządzania projektami.

Akcja kwalifikacja – kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich woj. łódzkiego

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A według skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC przez min. 90% spośród uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach językowych w okresie 01.06.2018 – 31.05.2020.

Akcja kwalifikacja!

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A według skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC A2 przez min. 90% spośród Uczestników Projektu, poprzez udział w szkoleniach językowych w okresie 01.06.2019 – 30.04.2020.

Akademia kompetencji kluczowych

Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u 473 osób (260K/213M) oraz w obszarze kompetencji komputerowych TIK u 348 osób (191K/157M) w wieku aktywności zawodowej z województwa pomorskiego. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2017 – 31.12.2019.

Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji w obszarze Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) u 660 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), zamieszkujących obszar województwa pomorskiego poprzez udział w szkoleniach komputerowych w okresie 01.06.2017 – 31.12.2019.

Język angielski przepustką do sukcesu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji językowych przez minimum 90% spośród 360 osób (184 kobiet,176 mężczyzn) w wieku powyżej powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenach wiejskich wskazanych gmin z województwa świętokrzyskiego. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2018 r. do 28.02.2019.

Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1 oraz A2 wśród 360 osób dorosłych pracujących oraz pozostających bez zatrudnienia, w tym 195 kobiet oraz 165 mężczyzn.

Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez 512 osób o niskich kwalifikacjach w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację szkoleń językowych (angielski lub niemiecki lub francuski) lub szkoleń komputerowych zakończonych egzaminami certyfikacyjnymi.

Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Celem projektu jest nabycie w okresie od 1.06.2017 do 31.05.2019 kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC. Projekt skierowany jest do 360 osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, mieszkańców obszarów wiejskich w woj. łódzkim z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym.

Projekt „Postaw na rozwój!”

Celem projektu jest wzrost kompetencji w zakresie języka angielskiego, ICT lub zarządzania projektami, uczestników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w okresie 01.09.2019-30.06.2021 r., 747 osób dorosłych (424K;323M): o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie -486 os. (276K;210M) i/lub w wieku powyżej 50 roku życia -262 os. (154K;108M), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji.
Szkolenia z KFS

Dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jednocześnie nie wydając na to ani jednej złotówki.

Środki wsparcia

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem w procesie ubiegania się o dotacje dla przedsiębiorstw z Unii Europejskiej – od koncepcji, pierwszego pomysłu i jego analizy, przez realizację, aż po końcowe rozliczenie.

Sale szkoleniowe

Oferta wynajmu sal szkoleniowych w Warszawie oraz Łodzi – skierowana zarówno do tych klientów, którzy chcą zorganizować kilkugodzinne spotkanie, jak i tych zainteresowanych kilkudniowym szkoleniem wraz z cateringiem.

Zewnętrzna certyfikacja

Współpracujemy z szeregiem uznanych instytucji certyfikujących w zakresie kompetencji językowych, cyfrowych oraz zawodowych.

TAG-Consulting

ul. Łukowa 18a/5 | 93-410 Łódź | biuro(at)tag-consulting.pl | 501-398-278